Thư mục tổng quát

Thư mục tổng quát về một số họa sĩ châu Á đã đến Pháp hồi đầu thế kỷ XX hiện đang được Charlotte Reynier-Aguttes chuẩn bị. Bất cứ ai có tác phẩm của các họa sĩ này đều được mời liên hệ để bổ sung vào thư mục tổng quát liên quan.

Bạn có nắm giữ tài liệu lưu trữ hoặc tài liệu bổ sung về các họa sĩ châu Á hoặc muốn nhận ý kiến về một trong những tác phẩm của mình? Hãy liên hệ với chúng tôi